Wyjaśnienia do SIWZ Przetargu na roboty budowlane pn. „ODBUDOWA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH W JAŚLE”

Wyjaśnienia do SIWZ

dotyczy : Przetargu na roboty budowlane pn. „ODBUDOWA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH W JAŚLE” nr. referencyjny: ZEC/1499/2015

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło.

     W związku z otrzymanymi zapytaniami dot. treści SIWZ postępowania przetargowego dla zadania pn. „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”, Zamawiający wyjaśnia:

  1. Czy w celu wykazania wiedzy i doświadczenia należy udokumentować wykonanie sieci preizolowanych DN400 ( tzn. 2 x 300m) czy 300mb rurociągów DN400 ? Odpowiedź : Należy udokumentować wykonanie sieci 2 x DN400 o długości co  najmniej 300 metrów.
  2. Czy w celu wykazania dysponowania wykwalifikowanymi osobami do wykonania    zamówienia jako równoważne traktowane będą uprawnienia spawaczy, w zakresie    wymaganym przez Inwestora, wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach ? Odpowiedź : Tak
  3. Czy zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej Zamawiający dopuszcza jako    równoważne wykonanie badania 100% spawów metodą ultradźwiękową wg.    uznanej przesz Urząd Dozoru technicznego instrukcji IBUS-TD 07 ( IBUS-PN-EN-    procedura badań ultradźwiękowych zgodnie z normami PN-EN 1712 i 1714 ) ? Odpowiedź : Tak
  4. Proszę o weryfikację ilościową rur preizolowanych DN400/560 zawartą w    zestawieniu materiałów w projekcie budowlano-wykonawczym dotyczącym budowy sieci ciepłowniczej 2 x DN400. Odpowiedź : Szczegółową weryfikację ilościową rur preizolowanych DN400/560 dokonuje Wykonawca w oparciu o schemat montażowy i profil podłużny sieci, które zostały załączone do SIWZ.

Dokumentacja Pobierz plik